Onderwerp: Bezoek-historie

De functies van de buitenruimte van Almere
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J.A Wezenaar

 

Samenvatting

De bedoeling van deze nota is om alle bij de inrichting van de buitenruimte betrokkenen opéén noemer te laten komen qua zicht op de inrichtingsproblematiek, de ontwikkelingsstrategie, de werkwijze, de begrippen en de terminologie.

 

Annotatie

74 p.
fig.
(RIJP-rapport ; 1976-5 Bf)
Met lit. opg.

Naar boven