Onderwerp: Bezoek-historie

De fractionering van organische materiaal in luchtdroge en veldvochtige grond d.m.v. centrifugeren met CHBr3 + CCl4- mengsels van verschillend S.G.
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door H. Kroneman

 

Samenvatting

Er wordt nagegaan of het mogelijk is de geologische bodemafzettingen Ym, Zu, Ala1, Ala2, Alc1, Alc2+3 en Alc4 te karakteriseren met behulp van de C/N- verhouding, het lignine- en _-cellulose-gehalte. Hiertoe is luchtdroge en veldvochtige grond gefractioneerd met een CHBr3 + CCl4- mengsel en zijn in het oorspronkelijke monster, de lichte fractie en het residu C-, N-, lignine- en _-cellulose- bepalingen verricht. Bovendien is de C/N- verhouding berekend.

 

Annotatie

12 p.
tab.
3 bijl.
(Intern rapport ; no. 211)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven