Onderwerp: Bezoek-historie

Fractiegrootteverdeling van en extinctie door zwevende stof in water in het Markermeer in 1988
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door E.H.S. van Duin en A.M.T. Kuijpers; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland

 

Samenvatting

In het Markermeer is in 1988 een uitgebreide studie verricht naar het gedrag en de samenstelling van gesuspendeerde stof en de relatie tussen de gesuspendeerde stof en de uitdoving van licht in water. Deze studies maken deel uit van een onderzoeksproject van de Wetenschappelijke Afdeling, Directie Flevoland, en de sectie Waterkwaliteitsbeheer, vakgroep Natuurbeheer, Landbouwuniversiteit Wageningen, naar de invloed van de inrichting van het Markermeergebied op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, wat betreft het voorkomen van blauwalgenbloeien. In dit rapport zijn de gegevens van de beide deelstudies gepresenteerd. Verbanden tussen de verschillende variabelen zijn gelegd en beschreven. Tevens zijn relaties gelegd naar de modellering van het slibgedrag en de extinctie.

 

Annotatie

37[XVI]p.
bijl., fig., tab.
Met lit. opg.
(Intern rapport / Directie Flevoland ; 1989-27 Liw)

Naar boven