Onderwerp: Bezoek-historie

Fosfaatbemesting in het grootlandbouwbedrijf
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Habekotté en G.J. de Jong

 

Samenvatting

Fosfaatbemesting en fosfaattoestand van de grond als aspect van de algemene bodemvruchtbaarheid stond de laatste tijd erg in de belangstelling. Het fosfaatbemestingsbeleid van het grootlandbouwbedrijf wijkt af van het landelijke. De essentie van dit afwijkende beleid wordt hier toegelicht.

 

Annotatie

9, [2] p.
graf.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-104 Abw)

Naar boven