Onderwerp: Bezoek-historie

'Duurzaam veilig' en gedragseffecten : inventarisatie en selectie van methoden en variabelen
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); J.A. Rothengatter

 

Samenvatting

Verslag van de selectie van relevante gedragingen en de uitwerking van de onderzoeksopzet voor de verschillende deelonderzoeken naar het effect van een duurzaam-veilige wegomgeving op het gedrag. Dit is gedaan in het kader van het meerjarenonderzoek 'Duurzaam-veilige wegomgeving en gedrag'.

 

Annotatie

32 p.
tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
(Rapportnummer ; R-98-59)

Naar boven