Onderwerp: Bezoek-historie

Formatierapport Hoofdafdeling Wegen en Verkeer 1996
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Samenvatting

Gegeven wordt de orgaanbeschrijving van de hoofdafdeling Wegen en Verkeer (WV) van de regionale directie IJsselmeergebied (RDIJ), alsmede de orgaanbeschrijvingen van de afdelingen en het bedrijfsbureau binnen WV. Tevens worden de noodzakelijk geachte formatievoorstellen voor het jaar 1996 behandeld, teneinde optimaal uitvoering te kunnen geven aan de taken van WV.

 

Annotatie

61 p.
tab.

Naar boven