Onderwerp: Bezoek-historie

Formatierapport 1994 Hoofdafdeling Landinrichting
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)

 

Samenvatting

Overzicht van de organisatiestructuur en omvang personeelsformatie, samenvatting formatie-ontwikkeling 1-1-1993 tot 1-1-1996 en overzicht formatievoorstellen 1994.

 

Annotatie

73 p.
fig.

Naar boven