Onderwerp: Bezoek-historie

Interactie tussen vrachtautochauffeur en automobilist : fase 1: quick scan literatuur V.S.
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); M. van Raamsdonk

 

Samenvatting

Over de oorzaken van botsingen tussen vracht- en personenauto?s is nog niet veel bekend. Signalen uit de transportsector geven aan dat (wederzijds) onbegrip tussen automobilist en vrachtautochauffeur wat betreft de situatie waarin de ander zich bevindt, een factor van belang zou kunnen zijn. Doel van het project ?Interactie tussen vrachtautochauffeur en automobilist? is zicht te krijgen op de grootte en oorzaken van de problematiek rond ongevallen tussen vrachtautochauffeurs en bestuurders van personenauto?s. Dit project moet aangrijpingspunten opleveren om de problematiek aan te kunnen pakken. Deze quick-scan van de bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (RWS, AVV) beschikbare Amerikaanse literatuur over ongevallen tussen vrachtautochauffeurs en bestuurders van personenauto?s, geeft een eerste indruk van de mogelijke oorzaken die hierbij een rol spelen en is bedoeld om een algemeen beeld van de problematiek te schetsen en daarnaast richting te geven aan het project 'Interactie tussen vrachtautochauffeur en automobilist?. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen komen in dit rapport aan bod.

 

Annotatie

20 p.
ill
Met samenv. in het Eng. en Ned.
Met lit.opg

Naar boven