Onderwerp: Bezoek-historie

Kennismarkt Risicoanalyse : verslag van 23 januari 2003, Zeist
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); D. de Weger, D. Terlien

 

Samenvatting

Op initiatief van de Contactgroep Risicoanalyse van Verkeer en Waterstaat (V&W) is op 23 januari 2003 de Kennismarkt Risicoanalyse gehouden in het Conferentiecentrum Woudschouten te Zeist. Aan de Kennismarkt hebben 250 V&W-ers deelgenomen. De aanleiding voor het organiseren van een Kennismarkt Risicoanalysewas tweeledig: -ten eerste bestond al geruime tijd het idee bij de trekkers van de Contactgroep Risicogroep dat deelname van de Regionale Directies aan de Contactgroep relatief gering is. In die situatie blijft de kennisuitwisseling op het gebied van risicoanalyse beperkt tot de Specialistische Diensten en een klein deel van de beleidsdirecties; -ten tweede wordt door de top van het ministerie expliciet de wens uitgedragen om de binnen V&W beschikbare kennis efficiënter te benutten. In de voorbereiding op de agentschapvorming van RWS worden gestreefd naar een sterkere profilering van de SD-en als natuurlijke kennispartner en ?makelaar. Om die ontwikkeling te concretiseren en te stimuleren is door de leiding van de SD-en een aantal kennisthema?s gekozen, waarvan veiligheid één is. Dit thema paste in de thematiek van de Kennismarkt. Het doel van de Kennismarkt was: -het uitwisselen van risicoanalystische kennis tussen de deelnmers; -vergroten van de bekendheid van de RD?s met de risicoanalyse-expertise die bij de SD-en aanwezig is; -peilen van de behoeften van de RD?s aan ondersteuning bij risicoanalytische vraagstukken en nieuwe/aanvullende kennis; -het vergroten van de betrokkenheid van zowel de SD-en als met name ook de RD?s bij de Contactgroep Risiconalyse.

 

Annotatie

19 p.
bijl., ill.

Naar boven