Onderwerp: Bezoek-historie

A16 aansluiting Hazeldonk : quick sqan : vergelijking variant met referentie-oplossing : vergelijking kosten ten opzichte van besteksontwerpen : definitief
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Brouwer; DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Door het projectbureau HSL-zuid is naar complex aansluitingen aan de A16 ter plekke van de Belgische grens een studie gedaan waarin gepoogd wordt om te komen een optimale aanpassing van de aanleg van de hoge snelheidslijn. Uit e varianten die uit de studie naar voren gekomen zijn is inmiddels een keuze gemaakt, namelijk principe 2: een ontsluiting aan de grens, verdeeld over twee halve aansluitingen namelijk bij Rietvelden en bij De Mosten. Dit ontwerp wordt in deze rapportage aangeduid als het referentie-ontwerp. Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat heeft aangegeven nog een aanvullende variant in de beoordeling mee te willen nemen. Daarop is aan DHV opdracht gegeven te komen tot een uitwerking van deze variant en tot het maken van een vergelijking met het referentie-ontwerp, wat in dit rapport aan de orde komt. In een tweede stap is aan de orde gekomen dat het noodzakelijk zou zijn om de kosten van de aanvullende variant niet te vergelijken met die van het referentie-ontwerp, maar met het besteksontwerp zoals dat reeds aan de aannemerscombinatie was opdragen. In deze definitieve versie van de rapportage is de kostenvergelijking met het referentie-ontwerp variant niet meer opgenomen.

 

Annotatie

13 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Dossiernr.: S0385-01.001
Registratienr.: WS=SE2-10736
Versie: 1

Naar boven