Onderwerp: Bezoek-historie

Verwerking vliegas-baggerspecie Diemerzeedijk : een verkenning naar de verwerkingsmodelijkheden van een vliegasstortplaats
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); Opgesteld door F.N. Scheffer

 

Samenvatting

In de jaren 60 is door de electriciteitscentrale Hemweg ca. 170.000 m3 vliegas gestort in het IJmeer ten noordoosten van de Diemerzeedijk. De Gemeente Amsterdam heeft een saneringsplan opgesteld en heeft besloten de vliegas/vliegashoudende baggerspecie ongescheiden in vakken tot een bepaalde diepte te ontgraven en af te voeren naar IJsseloog. Studie naar de mogelijke verwerkingsmethoden voor het vliegasstortlichaam tot bouwstof.

 

Annotatie

34 p.
Documentnr.: WAU.VVD-1-01004
Status: definitief
In opdracht van : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven