Onderwerp: Bezoek-historie

Communicatie tussen verkeerscentrale en de politiediensten
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Stehouwer

 

Samenvatting

Een verkeerssignaleringssysteem is een systeem dat veranderingen in de doorstroming van het verkeer signaleert en analyseert. Weggebruikers worden zonodig voor de veranderingen gewaarschuwd. Dit gebeurt door o.a. maximumsnelheden, pijlen en kruizen op matrixborden te plaatsen. De politiediensten hebben de bevoegdheid om signaleringsborden aan te passen als er een incident zich voordoet op auto(snel)wegen. Maar de politiediensten weten niet of nauwelijks om te gaan met verkeerssignaleringsborden. Hierdoor ontstaat een communicatieprobleem met de verkeerscentrale. Deze communicatieproblemen zijn in beeld gebracht. Tevens is een communicatieplan opgesteld om deze problemen te verhelpen.

 

Annotatie

39 p.
bijl., fig., graf.
In opdracht van: J. Bastiaansen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
Externe begeleider: S.M. van Gorp
Interne begeleider: M. Smalheer
Met korte en uitgebreide samenv.
Met lit.opg.

Naar boven