Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Noordvaarder en Groene Strand 1999 : op basis van false-colour luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); H. Koppejan, W.F.M. Eijkelhof

 

Annotatie

74 p.
bijl., ill.
Rapportnummer MD-GAE-2002-21
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.

Naar boven