Onderwerp: Bezoek-historie

Integrale jaarrapportage .... : waterakkoord (Watak) voor de Middenlimburgse en Noordbrabantse kanalen (MLNBK)
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)]

 

Samenvatting

De jaarrapportage is tot stand gekomen door het samengaan van de waterkwantiteits- en waterkwaliteitswerkgroep binnen Watak. Het doel van deze rapportage is het toetsen van afspraken die binnen Watak zijn opgesteld, signaleren van bijzondere omstandigheden en het integreren van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsaspecten (waterkwaliteitsdoelstellingen) binnen het kanaalstelsel.

 

Annotatie

Voortzetting van: Jaaroverzicht waterkwaliteit .... Watak, Jaaroverzicht waterkwantiteit .... Watak

Naar boven