Onderwerp: Bezoek-historie

A2 Rondweg Den Bosch I/C-fasering
Publicatiedatum:10-08-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Voor de A2 rondweg?s-Hertogenbosch zijn faseringsmogelijkheden reeds uitgebreid onderzocht. Met name de spoorverhoging heeft er toe geleid het werk in 4 bestekken op te splitsen, te weten: 1-Vught-Hintham; 2-Spoorkruising; 3-Graafsebaan-Maas; en 4-Aansluiting Empel. Als probleem en doelstelling is voor deze notitie de volgende vraag beschouwd: Kan het project gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij de grootste uitgaven in de tijd verschuiven en waarbij van het begin af aan capaciteitswinst geboekt kan worden. Bevindingen en conclusies komen in dit rapport aan bod.

 

Annotatie

10 p.
bijl., tab., fig.
Versie: definitief

Naar boven