Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse verkeersveiligheid aansluiting Hank en omgeving : rijksweg 27 aansluiting 21 : definitief rapport
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB); C. Harteveld

 

Samenvatting

Deze verkeersveiligheidsanalyse maakt deel uit van de?Planstudie doorstroming A27, Hooipolder-Merwedebrug?. Een van de onderdelen van deze studie bestaat uit het aandragen en uitwerken van kleinschalige maatregelen gericht op de verkeersveiligheidsproblemen bij de aansluiting Hank. In de periode 1996 tot en met 1998 vielen aan de oostzijde van de aansluiting Hank-rijksweg 27 in totaal 7 slachtoffers. Dit betekent dat hier sprake is van een blackspot (6 of meer letselongevallen in 3 jaar op 1 lokatie). Naar aanleiding van dit gegeven is besloten een probleemanalyse te maken van de verkeersveiligheid op de aansluiting Hank-rijksweg 27. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen eventueel maatregelen worden ter verbetering van de verkeersveiligheid op deze aansluiting. De analyse van de verkeersveiligheid bestaat uit een verkeersveiligheidsonderzoek op basis van ongevallen gedurende de laatste drie jaar (1996-1999) in het studiegebied. Dit onderzoek moet inzicht geven in het aantal ongevallen, de locatie en de oorzaak van de ongevallen.

 

Annotatie

21 p.
fig., tab.

Naar boven