Onderwerp: Bezoek-historie

A27 Nieuwendijk - Werkendam : probleemanalyse fileproblematiek : een onderzoek naar de aard en omvang van files en de gevolgen daarvan voor het openbaar vervoer
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Onderzoek naar omvang en de oorzaak van de fileproblematiek en de aard waarin de BBA (Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten) en de reizigers hier hinder van ondervinden. In dit onderzoek wordt aanbevolen bussen over de vluchtstrook te laten rijden op het wegvak Werkendam? Sleeuwijk. Verder wordt aangegeven dat op het wegvak Nieuwendijk ? Werkendam voorlopig geen maatregelen nodig zijn. Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de fileproblematiek op de oostelijke rijbaan van de RW27 tussen Nieuwendijk en Werkendam en de eventuele gevolgen daarvan voor de BBA. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen komen in dit rapport aan bod.

 

Annotatie

11 p.
tab.

Naar boven