Onderwerp: Bezoek-historie

Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Heitink, L. Mentink; AVIV Adviserende Ingenieurs

 

Samenvatting

Deze risicoatlas hoofdvaarwegen Nederland bestaat uit twee gedeelten. Deel 1 beschrijft het netwerk van hoofdtransportassen en hoofdvaarwegen in Nederland. Deel 2 is het achtergronddocument. De gegevensbronnen, gegevensbewerking en de rekenwijze worden hierin toegelicht. Het doel van dit onderzoek is verkrijgen van een actueel beeld van het extern risico door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse net van hoofdtransportassen en hoofdvaarwegen. Dit beeld stelt provincies en gemeenten in staat om na te gaan of er in verband met voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen aandachtspunten zijn te verwachten voor de externe veiligheid.

 

Annotatie

64 p.
ill
Project: 02472
Met samenv.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding M.A. Wolters

Naar boven