Onderwerp: Bezoek-historie

Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM); H. Goosen ...[et al.]

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van een inventarisatie en analyse van watergerelateerde projecten waarbij toepassing van het concept 'meervoudig ruimtegebruik' aan de orde is. De inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van bijna 100 projecten. Uit deze lijst zijn zeven projecten geselecteerd en nader bestudeerd om zicht te krijgen op een aantal belangrijke succes- en faalfactoren die een rol kunnen spelen bij praktische uitvoering van watergerelateerde meervoudig ruimtegebruik projecten.

 

Annotatie

76 p.
fig., tab.
(Waterverkenningen)
(RIZA rapport ; 2002.046)
(IVM rapport ; R-02/01)
Contactpersoon: M. van Buuren
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036954754

Naar boven