Onderwerp: Bezoek-historie

Langzaam rijden gaat sneller
Publicatiedatum:01-10-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Henk Tromp en Jacqueline van den Bosch]; eindred. Rik de Groot; voorw. Frank van Erkel

 

Samenvatting

Bouwsteen voor de Wegwijzer 2000+, waarin problemen en mogelijke oplossingen voor inrichting en organisatie van gebruik van de infrastructuur worden aangegeven. Schetst de huidige toestand van het verkeerssysteem en geeft een concept voor de toekomst. Met name wordt ingegaan op de verkeersruimte en vervoerwijzekeuze in stedelijke gebieden. Vervolgens wordt aangegeven hoe dit concept, waarin langzaam verkeer centraal staat, gerealiseerd zou kunnen worden.

 

Annotatie

28 p.
ill.
Wegwijzer 2000+
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, InfraLab

Naar boven