Onderwerp: Bezoek-historie

De kust handhaven
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)

 

Samenvatting

Brochure behorende bij de nota kustverdediging na 1990.

 

Annotatie

7 p.
foto's, 25 cm
Engelse uitgave getiteld: Preserving the coastline

Naar boven