Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van de afsluiting der Oude Maas in de benedenmond, gecombineerd met de afdamming Spui in de bovenmond op de normale getijbeweging volgens de harmonische methode
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Stroband; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren,Studiedienst

 

Annotatie

28 p.
tab.
Met bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1954.)5

Naar boven