Onderwerp: Bezoek-historie

De vervuiling van de waterbodem : verslag van de stand van zaken plan van aanpak
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat VenW; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM]

 

Samenvatting

Geeft inzicht in de huidige stand van zaken mbt de kwaliteit van de waterbodem en toekomstplannen. De waterbodem is sterk verontreinigd door het lozen van afvalstoffen in oppervlaktewater. Aandacht wordt besteed aan de verantwoordelijkheid van het waterbodembeleid, de effecten van de verontreiniging in de waterbodem en onderzoek. Tevens wordt ingegaan op normstelling, preventie, sanering, financien, bergen van baggerspecie en verdere aanpak mbt op de waterbodem.

 

Annotatie

23 p.
foto's
Bekend bij de Tweede Kamer de Staten-Generaal als stuk 19866, nr. 1
Omslagtitel: De vervuiling van de waterbodem : naar een integraal waterbeleid

Naar boven