Onderwerp: Bezoek-historie

Taken Directie Noordzee m.b.t. het beheer van de zeebodem
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ); P.W. Postema

 

Samenvatting

Aan de orde komen: het maken en onderhouden van scheepvaartwegen; het opsporen en winnen van bodemmaterialen; het bergen van wrakken; het plaatsen van objecten in of op de zeebodem als b.v. installaties, opslagtanken, pijpleidingen; het storten van materialen en het aanleggen van eilanden.

 

Annotatie

15, [47] p.
ill., tab.
Met bijl.

Naar boven