Onderwerp: Bezoek-historie

Studie van het meiobenthos van een dumpingsgebied van titaandioxide-afval in de Nederlandse kustwateren, periode 1986-1987
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N. Smol, R. Huys en M. Vincx; Rijksuniversiteit Gent, Laboratoriumvoor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie

 

Samenvatting

In dit werk worden de strukturele parameters van de meiobenthische gemeenschappen (densiteit, biomassa, soortensamenstelling en diversiteit) van de campagnes 1986 en 1987 in het lozingsgebied voor TiO2-afvalzuren op het Nederlands deel van het Continentaal Plat onderzocht, en in verband gebracht met de gehaltes aan zware metalen bepaald door Anten.

 

Annotatie

64, [78] p.
ill., tab., graf.
Met lit. opg.
Met samenvatting in het Engels
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven