Onderwerp: Bezoek-historie

Struktuurplan Projektgroep Waarnemingstechnieken Onder Water [voorzitter F.A. van Dongen]
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee

 

Samenvatting

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel geeft een systematisch overzicht van de lopende projekten met korte relevante informatie t.a.v. betrokkenen, gebruiksmogelijkheden van het instrument en doel van het projekt. In deel 2 worden bepaalde aspecten nader uitgewerkt zoals: achtergrondinformatie, toekomstverwachting en raminginspanning.

 

Annotatie

33 p.
ill., tab.

Naar boven