Onderwerp: Bezoek-historie

Modelproeven met een oliestuw in vlak water en in golven
Publicatiedatum:01-01-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.L. Minkenberg; Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation

 

Samenvatting

In dit rapport zijn de resultaten samengevat van een onderzoek aan een model van een oliestuw type "in 't Veld". Doel van de proeven was: onderzoek naar correlatie van diverse gemeten grootheden aan prototype en model; onderzoek naar en zo mogelijk verbetering van stromingsbeeld rond de stuw; optimalisering van diverse onderdelen aan de oliestuw en onderzoek naar gedrag in zeegang.

 

Annotatie

42, [37] p.
ill., tab., graf., fig., foto's
Rapport nr.: 72-0533-ZT
Met bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven