Onderwerp: Bezoek-historie

Eutrofiëringsonderzoek Wolderwijd en Nuldernauw : interimrapportage over de periode mei 1976 tot en met februari 1977
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek met als doel het door middel van het opstellen van water- en nutriëntenbalansen en het bestuderen van de nutriëntensituatie in het meer zelf verkrijgen van inzicht in de nutriëntenhuishouding, alsmede studie van de relatie nutriëntenhuishouding - algengroei (algensoorten en algenbiomassa).

 

Annotatie

33 p.
krt., tab.
bijl.
Met lit. opg.

Naar boven