Onderwerp: Bezoek-historie

Microverontreinigingen in sedimenten Noordzee : vergelijking 16 um en 63 um methode#eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.N. Kerdijk; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

In januari en februari 1989 zijn door Directie Noordzee van Rijkswaterstaat monsters sediment van een 30-tal locaties uit de Noordzee genomen. Op basis van verschillen in korrelgrootte zijn een 15-tal monsters geanalyseerd. De monsters zijn in twee delen gesplitst. Het ene deel, het totale monster, is geanalyseerd op granulometrische samenstelling, koolzure kalk, organische stof, ijzer en microverontreinigingen. Van het tweede deel is de fractie kleiner dan 63 um. Deze fracties zijn geanalyseerd op organische stof, ijzer en microverontreinigingen. De resultaten van de analyses worden in dit verslag weergegeven.

 

Annotatie

[9] p.
tab.
Rapport nr. : T538. - Opdrachtgever: [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven