Onderwerp: Bezoek-historie

Ervaringen met spuitvrije akkerbouw op bedrijf NZ 27
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door Werkgroep NZ 27; [met medew. van N.F. de Jong en G. Velthuis] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Dit rapport handelt over de ervaringen en resultaten van 10 jaar spuitvrije teelt van akkerbouwgewassen op bedrijf NZ 27. Het bedrijf NZ 27 is een zelfstandig opererende eenheid van ruim 500 ha, binnen het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Op het bedrijf wordt vanaf de ontginning geen gebruik gemaakt van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid, ziekten en plagen. Het gebruik van kunstmest is beperkt en op een gedeelte van het bedrijf wordt in het geheel geen kunstmest gebruikt. In het rapport komen de opzet en organisatie van het bedrijf aan de orde. Er wordt ingegaan op de teelt van de gewassen, de fysieke opbrengsten en de financiële resultaten van deze alternatieve exploitatie. In de discussie worden puntsgewijs raakvlakken van deze wijze van landbouw aangegeven, welke bij de beslissing over de toekomst van het bedrijf van belang kunnen zijn.

 

Annotatie

58 p.
fig., tab.
(Flevobericht ; 272)
Met lit. opg.
ISBN 903691017X

Naar boven