Onderwerp: Bezoek-historie

Macrobenthos van de Klaverbank : analyse van een serie grindmonsters
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J.J. Sips en H.W. Waardenburg; Bureau Waardenburg b.v., adviseurs voor milieu en ecologie

 

Samenvatting

In het kader van het project Milieuzonering (MILZON) is in 1988, in opdracht van directie Noordzee en in samenwerking met Rijks Geologische Dienst (RGD) en Dienst Getijdewateren (DGW), een vervolg-onderzoek gestart om de ecosysteemkenmerken en natuurlijke potenties van de Klaverbank alsmede de effecten van (eventuele proef) grindwinning op het ecosysteem nader te specificeren. In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van de soort en samenstelling en biomassa van een serie grindmonsters afkomstig van de Klaverbank (vak E16 van het Nederlandse Continentale plat).

 

Annotatie

19, [18] p.
bijl., ill., tab., graf., fig.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven