Onderwerp: Bezoek-historie

Maatregelen bij uitstroming van (brandbare) stoffen op het water
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Koops, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat Directie Noordzee, afd. Rampenbestrijding

 

Samenvatting

Gaat in op verontreiniging van water door uitstroming van stoffen en diverse bestrijdingstechnieken worden besproken, zoals b.v. het gebruik van oliekerende schermen, veegarmen, dispergeermiddelen en de verbrandingsmethode.

 

Annotatie

27 p.
ill., tab., graf., fig.

Naar boven