Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarbericht AVV
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Annotatie

1997-
AANWEZIG: 1997- (AVV). - lj en 3 vj (RIZA). - lj (DWW)

Naar boven