Onderwerp: Bezoek-historie

Zie dat maar eens in : een voorstudie naar de acceptatie van nieuwe visuele informatie op de snelweg
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. de Boer, R. Bon, A.A.J. Nederveen; Technische Universiteit Delft Faculteit Civiele Techniek, Vakgroep Planning, Ontwerpen en Organisatie

 

Samenvatting

De rapportage begint met een ontwerp voor een conceptueel kader (hoofdstuk 2). Aan de orde komen de gedragscyclus van de weggebruiker, en de beleidscyclus: het geheel van acties en reacties t.a.v. de weggebruikers. In hoofdstuk 3 worden de te onderzoeken ingrepen in het weggebruik (veelal benuttingsmaatregelen) beschreven, en wordt ook aangegeven wat de stand van zaken is (op 1-3-1990) qua vormgeving, beproeving en invoering. Interviews met onderwerpsdeskundigen en beleidsverantwoordelijken vinden hun neerslag in hoofdstuk 4. Per maatregel is aangegeven wat men vindt van vormgeving, invoering en handhaving. Hoofdstuk 5 geeft een beknopt overzicht van de verzamelde literatuur over de beheersing van weggedrag in het algemeen (met of zonder visuele informatie) en over specifieke maatregelen. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies van het onderzoek en hun consequenties voor het conceptueel kader, alsmede een overzicht van wensen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

 

Annotatie

41 p.
ill. ; 30 cm
Met lit. opg. - Voorstudie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK). Projektleider J. Hartman ; met medew. van H. de Vrede en M. Pol

Naar boven