Onderwerp: Bezoek-historie

Zichtcriteria voor wegen en informatiedragers langs de weg
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO, Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF); J. Godthelp, E. Tenkink

 

Samenvatting

Literatuurstudie naar de terminologie en criteria, welke worden gehanteerd bij het beoordelen van zichtafstanden op wegen. Geconcludeerd wordt dat de bestaande terminologie verwarrend is. Daarom wordt aanbevolen voor het aanwezige, meetbare zicht steeds de term "zichtafstand" te gebruiken. Voor de aan de zichtafstand te stellen eis wordt de term "zichtcriterium" aangehouden. Vervolgens worden de volgende zichtcriteria onderzocht: stopzichtcriterium, afremzichtcriterium, rijzichtcriterium, inhaalzichtcriterium, oprijzichtcriterium, kruisingszichtcriterium, stuurzichtcriterium, en zichtcriteria in de praktijk (welk zichtcriterium dient als wegontwerp-norm in een specifieke situatie). Daarna komt de waarneembaarheid van informatiedragers op en langs de weg aan de orde, waarbij de volgende begrippen besproken worden: detectieafstand of zichtbaarheidsafstand, leesafstand en herkenningsafstand.

 

Annotatie

32 p.
fig., tab. ; 30 cm
Met lit. opg. - TNO-rapport IZF 1990 C-10. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) Dienst Verkeerskunde (DVK)

Naar boven