Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele resultaten van de vegetatiekartering in het Lauwerszeegebied in 1977
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Slager; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

De uitwerking van de vegetatie-opnamen in 1977 is, evenals in vorige jaren, aangepast aan de onderling samenhangende milieucomponenten ontzilting, ontwatering en hoogteligging. Hierbij is de volgende gebiedsindeling toegepast: 1) zoute, veelal laag gelegen gebieden, 2) nog vrij zoute, laag gelegen gebieden, 3) gedeeltelijk tot vrij ver ontzilte gebieden, meestal hoger gelegen.

 

Annotatie

23 p.
tab. ; 30 cm.
Lit. opg.
(RIJP-rapport ; 1978-43 Abw)

Naar boven