Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele opmerkingen over doorgaande fietsroutes in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door T. Hopman

 

Samenvatting

Gaat in op de stand van zaken ten aanzien van fietsroutes.

 

Annotatie

17, [4] p.
bijl., fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-242 Abw)

Naar boven