Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersafwikkeling via de Philipsdamsluizen : programma van eisen voor de bediening
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider H. Zoontjens]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Voor de bediening van de in aanbouw zijnde Philipsdamsluizen is een programma van eisen geformuleerd. De belangrijkste randvoorwaarden hiervoor worden gevormd door het vaarwater, de verkeersdeelnemers, het sluizencomplex met wachtgelegenheid en het bedieningssysteem. Ingegaan wordt op de taakverdeling van het personeel m.b.t. de beroepsvaart, de rekreatievaart en het wegverkeer. Vervolgens komen de eisen die te stellen zijn aan de bedieningsruimten, de lokatie en de uitrusting van deze ruimten voor de beroepsvaartsluizen en de rekreatievaartsluizen aan de orde. Het voorgaande leidt tot een eisenpakket m.b.t. een aantal bouwkundige voorzieningen voor de operationele ruimten.

 

Annotatie

53 p.
fig. ; 30 cm
Nota S77.38.1

Naar boven