Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : integratie resultaten deelstudies
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); H. Schuurman

 

Samenvatting

Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder identieke condities. Vergeleken worden de presentaties bij het schatten van effecten van maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM), en vooral van toeritdosering, op netwerkniveau.

 

Annotatie

35 p.
ill.
Rapport RWS/AVV/ID96.109. - Met lit. opg.
Onderzoek in het kader van het project MOBYDIC (modellen beoordeling DYNDART, INTEGRATION en CONTRAM)

Naar boven