Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : onderdeel CONTRAM
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Arcadis Heidemij Advies

 

Samenvatting

Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder identieke condities. In dit rapport worden de mogelijkheden onderzocht van CONTRAM om de verkeersafwikkeling in een uitgebreid en realistisch wegennetwerk te beschrijven en de effecten van verkeersbeheersingsmaatregelen te modelleren.

 

Annotatie

68 p.
ill.
Rapport 672/CE97/2273/12683
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H. Schuurman

Naar boven