Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheidsafstanden kegelschepen
Publicatiedatum:04-12-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Heitink; AVIV Onderzoek- en Adviesgroep van Ingenieurs

 

Samenvatting

In een aantal regelingen wordt voorgeschreven dat schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren afstanden moeten aanhouden tot andere schepen dan wel tot woonbebouwing, kunstwerken en tankopslagplaatsen. Deze in het verleden vastgestelde afstanden leveren beperkingen en praktische problemen op voor de binnenvaart. De vraag doet zich nu voor of op meer consistente wijze veiligheidsafstanden kunnen worden vastgesteld, voorzien van een risicoanalytische onderbouwing. Deze studie is een verkenning van de mogelijkheden daarvan.

 

Annotatie

56 p.
fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer (DGG)
Projectbegeleiding H.G. Roodbol

Naar boven