Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele inrichtingsaspecten voor de watersport in het Markerwaardgebied
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door L. Tigellar

 

Samenvatting

Na een presentatie van de gebiedskenmerken worden de functies voor de watersport besproken en er wordt een beschrijving gemaakt per deelgebied.

 

Annotatie

11 [7] p.
bijl., fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-292 Abw)

Naar boven