Onderwerp: Bezoek-historie

Van paard tot thalys ..... een jaar verkend : [jaarverslag afdeling Maatschappelijke Verkenningen en Beleidsanalyses]
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Afdeling Maatschappelijke Verkenningen en Beleidsanalyses (SRM)]; [samenstelling en red. H.C. van Evert, A.P. Groen, D.H. van der Laan, J. Ploeger, J.F. Pommer, C.M.J. Wijnties; met medew. van B. Verbaan

 

Samenvatting

Dit jaarverslag bevat de rapporten en publicaties van de afdeling SRM (Afdeling Maatschappelijke Verkenningen en Beleidsanalyses) die in 1995 zijn verschenen, alsmede een katern, waarin aandacht besteed wordt aan vier studies: Bereikbaarheid in strategisch perspectief ; Handboek economische effecten infrastructuur ; Het effect van geconcentreerde grootschalige detailhandelvestiging op de mobiliteit ; Internationale vergelijking verkeers- en vervoersprognoses.

 

Annotatie

ill.

Naar boven