Onderwerp: Bezoek-historie

Vaarwegen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

met medew. van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR); het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)]]; [Tekstprodukties Voskuil

 

Samenvatting

In deze folder komen kort aan de orde: het goederenvervoer per binnenschip, de vaarwegindeling op basis van vervoersstromen, internationale verbindingen, investeringen in het vaarwegennet, het beheer van de vaarwegen, de binnenvaartvloot, de recreatievaart, veiligheid van vervoer over water, de nationale en internationale regelgeving, informatieverwerkende systemen (IVS), transportketens, integraal waterbeheer, het toekomstperspectief van de binnenvaart. De folder bevat een overzichtskaart van vaarwegen in Nederland, onderverdeeld naar vaarwegklasse.

 

Annotatie

ill.
Bevat de folder uit 1992 en de geheel herziene uit 1997

Naar boven