Onderwerp: Bezoek-historie

Vaarwegen in de voormalige Sovjet-Unie
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.U. Brolsma

 

Samenvatting

Voor Nederlandse bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij transporten naar de voormalige Sovjet-Unie is de onbekendheid met het vaarwegenstelsel een belemmering. Naar aanleiding hiervan is in dit rapport de in West-Europa beschikbare informatie bijeengebracht. Beschreven worden de Wolga, de Wolga-Baltic vaarweg, de Moskwa, het Bjelomorsk-Balticknanaal, het Moskwa-Wolgakanaal, het Wolga-Donkanaal, de Kama, de Don, de Dnjepr, de Neman, de Siberische rivieren. Aan de orde komen vaarwegafmetingen, sluizen, bevaarbaarheid.

 

Annotatie

26 p.
ill.
Met lit. opg.

Naar boven