Onderwerp: Bezoek-historie

Vaargedragmeting van een zeeschip op de Oude Maas
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Roggeveen, H.H.C. Sanders

 

Samenvatting

De vaart met diepstekende schepen op de Oude Maas wordt naast de beperking in de diepgang nog beperkt door andere knelpunten namelijk de passage van de Spijkenisserbrug, De Botlekbrug en de bocht van Heerjansdam. Om meer inzicht te krijgen in de subjectieve verslaggeving over deze "obstakels" is een methode ontwikkeld om na te gaan hoe een schip zich gedraagt tijdens de vaart. De methode berust op de positiebepaling van een schip en de daarbij behorende registratie van de tijdsafhankelijke variabelen. De metingen zijn uitgevoerd in de bocht bij Heerjansdam. Geconcludeerd wordt o.a. dat het geregistreerde vaargedrag onder de toenmalige omstandigheden het nautisch aanvaardbaar is de Oude Maas te bevaren met grote zeeschepen, hoewel de bocht fysiologisch als onaangenaam wordt ervaren. De aanwezige grienden op de binnenbocht beperken het overzicht.

 

Annotatie

23 p.
bijl., fig., tab.
Projektnr. 78.9
Met 2 losse kaarten
Hoofdstuk 7 (p. 44-67) van het afstudeerwerk van D.P. Roggeveen en H.H.C. Sanders aan de TH Delft, afdeling Civiele Techniek, met de titel "Onderzoek naar de bereikbaarheid van de zeehaven van Dordrecht voor diepstekende schepen"

Naar boven