Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele gegevens omtrent de kosten der bemaling van de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); L. Monhemius

 

Samenvatting

In tabelvorm wordt ingegaan op de volgende zaken: stichtingskosten der gemalen, rente en afschrijving, bemalingskosten NOP in guldens gedurende de jaren 1943 t/m 1947 en onderhoud machine installatie.

 

Annotatie

8 p.
tab.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 215)

Naar boven