Onderwerp: Bezoek-historie

Update modelstudie EDOG : ontwikkeling van een vrachtverkeersmodel voor het avondspitsuur in 1987 en 2010
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Milieu& Infrastructuur

 

Samenvatting

Het EDOG-model (Emsland, Drenthe, Overijssel, Gelderland) is een model voor personenauto's en openbaar vervoer, waarbij in de simultane distributie modal-split berekening ook rekening wordt gehouden met de vervoerwijze fiets. Met het vrachtverkeer werd in het EDOG model niet gerekend, hetgeen bij prognoses van verkeersstromen leidde tot resultaten, die met een aparte berekening voor vrachtverkeer moesten worden opgehoogd. Deze globale benadering werd voor een aantal problemen zoals geluidhinder, ontlasting van bebouwde kommen en consequenties voor wegen in het grensgebied als onvoldoende ervaren. Daarom is besloten een zelfstandig unimodaal onderdeel voor het vrachtverkeer aan het EDOG-model toe te voegen. In deze notitie wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten en de werkwijze, die gevolgd is bij de opbouw van het vrachtverkeermodel.

 

Annotatie

9 p.
ill.
Dossier E-0432-01-001
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK) Directie Drenthe (DR) - Directie Overijssel (OV) en Directie Gelderland (GL). - Projectbegeleiding J. van der Rest (DVK)(27)

Naar boven