Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele beschouwingen over enige inrichtingsmogelijkheden van een natuurterreinen in sectie N in Zuidelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door H.A. Bruning, A. Hagting, H. de Jong, H. Smits en G. Velthuis

 

Samenvatting

Omdat het ongeschikt worden van veel pleisterplaatsen een bedreiging vormt voor de europse ganzenpopulaties, zijn de mogelijkheden nagegaan om in de IJsselmeerpolders een natuurterrein aan te leggen waarin een nieuwe ganzenoverwinteringsplaats is te maken. Aan de hand van gegvens die zijn verkregen van elders in Nederland aanwezige ganzenpleisterplaatsen is een programma van eisen opgesteld.

 

Annotatie

27 p.
bijl., tab.
(Intern rapport ; no. 183)
Met lit. opg.

Naar boven