Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele beschouwingen betreffende de in 1941 te maken voorloopige beheersregeling in de Wieringermeer
Publicatiedatum:03-09-1940

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

het hoofd der Waterbouwkundige afdeeling van de Wieringermeer

 

Samenvatting

Na het vertrek van de Wieringermeerdirectie naar de Noordoostpolder ( in de loop van het jaar 1941) zal het tot nu toe door haar gevoerde beheer op een andere wijze geregeld moeten worden. Op de mogelijkheden hiervoor wordt in dit rapport nader ingegaan.

 

Annotatie

8 p.

Naar boven